VLIEGTUIGBOUW

Verhees Engineering heeft een groot aantal projecten gedaan voor amateur-vliegtuigbouwers. Een belangrijke beperking die hierbij vaak een rol speelt, is dat de constructie met eenvoudige middelen door amateurs gerealiseerd moeten kunnen worden. Veiligheid en betaalbaarheid zijn twee belangrijke eisen, die met elkaar in overeenstemming gebracht dienen te worden.
De werkzaamheden bestaan uit:
- ontwerpen van onderdelen tot complete vliegtuigen
- berekeningen, desgewenst volgens FAR, JAR etc
- certificering
- communicatie met de Inspectie Verkeer & Waterstaat / Bestuur der Luchtvaart

de Verhees Delta (engelstalige pagina)

degelijke en eenvoudige oplossingen
stappenplan voor het ontwerp van een vliegtuig of onderdelen
projecten


Degelijke en eenvoudige oplossingen voor de amateurbouwer met beperkte middelen.

Eenvoudige constructies met bijbehorende heldere berekeningen verkorten het traject dat doorlopen moet worden bij de controlerende luchtvaartautoriteiten en verhogen het aanzien en vertrouwen van de bouwer bij deze instanties.


Intrekbare en sturende hoofdpoot van de Delta

terug naar boven


Stappenplan voor het ontwerp van een vliegtuig of delen daarvan.

1 definiëren van het doel van het vliegtuig of het onderdeel
2 opstellen van de specificaties
3 bepalen van het constructiemateriaal
- mogelijkheden van de bouwer om een bepaald materiaal te verwerken
- welk materiaal of combinatie ervan is het meest geschikt voor het onderdeel
4 ontwerpen maken (eventueel meerdere) en deze toetsen aan punt 1 en 2
5 voorlopige sterkteberekeningen met daaruit voortvloeiend het gewicht
6 keuze definitief ontwerp
7 detailontwerpen
8 definitieve sterkteberekeningen en certificeringsrapport
9 werktekeningen
10 goedkeuring van de bevoegde autoriteiten
11 bouwen
12 testen
13 inspectie
14 vliegen

We proberen te vermijden dat ons door de autoriteiten zgn. destructieve testmethoden opgelegd worden. Daarbij wordt bijvoorbeeld een vleugel steeds zwaarder belast, totdat hij breekt. In dat geval moeten we dus twee vleugels maken in plaats van één. Daarom is het zaak de sterkteberekeningen helder en "conservatief" (d.w.z. volgens beproefde methodes) op te zetten en daarmee de controleurs te overtuigen.

terug naar boven


Projecten

de Verhees Delta (engelstalige pagina)
Landingsgestel Cherry
Motorbok Cherry
Nieuwe vleugel voor Sonerai II
Afneembare vleugels Pottier